Buổi đào tạo được trực tiếp Giám đốc kinh doanh của ECOinvest truyền tải cho các chiến binh của Chi nhánh Hạ Long

Chi nhánh ECOinvest Hạ Long đã chính thức đi vào hoạt động, các nhà đầu tư có thể trực tiếp lên văn phòng để được hỗ trợ và đào tạo phương pháp giao dịch

ĐC: HO 2-8 Khu Little Việt Nam, P.Hùng Thắng , TP. Hạ Long , Quảng Ninh

SĐT: 037 867 7100

Leave a comment

0708961111