Phân Tích Kỹ Thuật

Phân tích cơ bản trong giao dịch forex

Phân tích cơ bản trong giao dịch forex

Trong forex, các trader thường dựa vào 2 phương pháp chính để dự đoán xu hướng giá gồm: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Hiện tại, nhiều trader chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật làm nền tảng cho chiến lược giao dịch forex của mình và thường bỏ qua phân tích cơ bản. Bởi phân…

Chi tiết

Tín hiệu giao dịch forex là gì?

Tín hiệu giao dịch forex là gì?

Bài viết này sẽ cung cấp lời giải thích về forex signal ( tín hiệu giao dịch forex), khám phá các loại tín hiệu giao dịch khác nhau, sự khác biệt giữa tín hiệu chủ động và bị động và nguồn tín hiệu giao dịch MQL5… Là một người đang tìm hiểu về thị trường forex, có thể bạn sẽ…

Chi tiết

Cách sử dụng StopLoss (dừng lỗ) và TakeProfit (chốt lời) trong giao dịch ngoại hối

Cách sử dụng StopLoss (dừng lỗ) và TakeProfit (chốt lời) trong giao dịch ngoại hối

Bài viết này sẽ đề cập đến cách sử dụng lệnh dừng lỗ và chốt lời trong thị trường ngoại hối (Forex). Một số ví dụ đặc biệt về việc đặt dừng lỗ khi sử dụng các chiến lược giao dịch nhất định và cách đặt mục tiêu lợi nhuận sao cho phù hợp. Khi giao dịch forex, một trong…

Chi tiết

0708961111