Dưới đây là danh sách các tài liệu và tuyên bố pháp lý của chúng tôi định hình mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi với bạn. Sản phẩm giao dịch sử dụng ký quỹ vốn tiềm ẩn rủi ro cao cho khoản đầu tư của bạn. Do đó, điều cần thiết là bạn phải kiểm tra chi tiết điều kiện kinh doanh trên ZOENOVA. Đồng thời vui lòng lưu ý rằng giao dịch, đầu tư và thông tin cá nhân của bạn được bảo mật và bảo vệ bằng hết khả năng của chúng tôi. ZOENOVA bảo hiểm tài khoản của khách hàng lên tới 3,5 triệu USD mà không có bất kỳ chi phí nào.

Giấy phép MSB

Số giấy phép: 31000188455307

Giấy phép MSB (Money Services Business) của Hoa Kỳ là giấy phép tài chính do FinCEN (Mạng lưới chống Tội phạm Tài chính, một cơ quan thuộc Bộ Tài chính Hoa kỳ) giám sát và cấp. Đối tượng giám sát chủ yếu là các doanh nghiệp và công ty liên quan đến dịch vụ tiền tệ. Phạm vi bao gồm các dịch vụ như chuyển tiền quốc tế, ngoại hối, giao dịch/chuyển tiền (bao gồm tiền kỹ thuật số/tiền ảo), cung cấp các hạng mục trả trước, phát hành séc du lịch. Các công ty tham gia các hoạt động nêu trên phải xin cấp giấy phép MSB để được hoạt động hợp pháp.

Giấy phép NFA

NFA ID: 0540655

NFA viết tắt của National Futures Association – Hiệp hội Tương Lai Quốc Gia, là cơ quan quản lý thị trường tài chính lớn và có ảnh hưởng nhất, đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường tài chính phái sinh của Hoa Kỳ. NFA được thành lập vào năm 1976 tại Hoa Kỳ, có trụ sở chính ở Chicago và văn phòng được đặt tại Thành phố New York. NFA là một hiệp hội đã đăng ký và được giám sát bởi CFTC viết tắt của Commodity Futures Trading Commission – Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai : là một cơ quan liên bang quản lý độc lập, phi lợi nhuận của Mỹ. NFA không điều hành bất kỳ thị trường nào và không phải là một hiệp hội thương mại. Hiệp hội NFA có trách nhiệm giám sát thị trường hợp đồng tương lai và bảo vệ nhà đầu tư khỏi các hoạt động gian lận, đảm bảo các thành viên trong hiệp hội đáp ứng trách nhiệm pháp lý của họ. NFA luôn duy trì mức độ minh bạch cao cho tất cả các nhà đầu tư.

Những thành tựu của ZOENOVA Group Limited được xây dựng trên nền tảng là sự tin tưởng và trung thành của khách hàng cùng tham vọng đổi mới và cải tiến dịch vụ liên tục của chúng tôi. Cho dù bạn là một nhà giao dịch hay một nhà đầu tư đầy tham vọng, chúng tôi luôn mong muốn chia sẻ thành công của chúng tôi với bạn.

Leave a comment

0708961111