Lê Đức

Technical Director, Co-Founder
Brief info
Người khôn là người học tập được từ thất bại của mình, người khôn hơn là học tập từ thất bại của người khác.
0708961111