Nguyễn Thuý Hà

General Director, Co-Founder
Brief info
Nếu như không dám đặt ra mục tiêu rất cao, dù có thể là những điều không tưởng, thì cơ hội để làm được những điều bứt phá càng thu nhỏ.
0708961111