Đội ngũ chuyên gia

Lê Đức

Lê Đức

Technical Director, Co-Founder

Người khôn là người học tập được từ thất bại của mình, người khôn hơn là học tập từ thất bại của người khác.

Nguyễn Thuý Hà

Nguyễn Thuý Hà

General Director, Co-Founder

Nếu như không dám đặt ra mục tiêu rất cao, dù có thể là những điều không tưởng, thì cơ hội để làm được những điều bứt phá càng thu nhỏ.

0708961111